netwerkEigen wijsheid

Een team is meer dan een optelsom van individuen. Mensen beïnvloeden elkaar, of je dit nu wilt of niet. In de loop van de tijd ontstaan (in)formele relaties. Het is een levend verbond met een eigen dynamiek.

Soms werkt een team heel soepel samen. Als vanzelf vormt het een harmonische eenheid. Op zulke momenten kun je echt trots of dankbaar zijn dat jij er onderdeel van uit maakt.

Een team is ook een vat vol tegenstellingen. Dat is mooi, maar niet altijd gemakkelijk. Soms gaan de zaken stroef of een deel van de mensen loopt vast. Uiteindelijk kan het zover komen dat er niet meer gestreden wordt vóór iets, maar tégen iets, iemand of elkaar.

In ieder team is een natuurlijke kracht en eigen wijsheid aanwezig. Indien de groep als geheel dat weet te benutten dan neemt de veerkracht en potentie van de team weer toe. Daar heeft iedereen baat bij.

Als een team in staat is om op een veilige en respectvolle manier meningen, gedachten en ervaringen uit te wisselen en daarbij werkelijk te luisteren naar elkaar, dan kunnen er zaken worden opgeruimd. Zo ontstaat er ruimte, vertrouwen en fris gedrag. Dit leidt weer tot heldere inzichten, nieuwe mogelijkheden en hernieuwd plezier in het samen ergens aan werken.

Om dit proces te faciliteren heeft het team soms ogen en oren van buitenaf nodig. Als facilitator maak ik daarbij graag gebruik van Deep Democracy. Dit gedachtengoed biedt een eenvoudig kader waarbinnen de teamleden aan het werk kunnen met elkaar.

Als ik werk met een team, dan doe ik er alles aan om een goed ontwikkel-klimaat te creëren: enerzijds rustig en veilig en anderzijds levendig, spannend en avontuurlijk. Daarom ga ik zorgvuldig om met intakes, tijd, werkruimte en de wensen uit de groep. Indien een team groter is, werk ik samen met een collega.

 

Vrijdagmorgen 3 october 1941

…”Je zoekt naar harmonie, naar een synthese, maar je weet dat die er niet is. Ik wil alles onder een gezichtspunt samenbrengen, door één leidende idee overkoepelen, maar de enige harmonie die je kunt vinden is door alle tegenstellingen te aanvaarden. Iedere pool heeft z’n tegenpool, dat is nu eenmaal zo. Het is niet voldoende, dat je dit alleen met je verstand weet, je moet de veelheid der dingen ook léven en niet te krampachtig de veelheid willen smeden tot eenheid”….

uit: ‘Het werk’, pag. 123, Etty Hillesum